สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 18 สิงหาคม - 5 กันยายน 2557 )
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 1 - 26 พฤษภาคม 2557 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2557

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 2 - 24 ธันวาคม 2556 ) 
 
powered by